Speel GRATIS gokspelletjes
In totaal gewonnen in toernooien $439,760

WELKOM BIJ FREE SLOTS LAND!

Kies één van onze gokautomaten om er

GRATIS te SPELEN

of doe mee aan het toernooi, waar

je iedere dag $50, $25 of $10 kunt WINNEN!

Sluit je aan bij onze fanclubs op Facebook en Twitter, om meer krediet, ronden en resets te krijgen!

Haunted
Haunted
Pyramid Plunder
Pyramid Plunder
Heavenly Reels
Speel en Win het toernooi van vandaag!

Voorwaarden en Regels

Lees de hier volgende Voorwaarden en regels alsjeblieft helemaal door voordat je ze accepteert. Als je het niet met deze Voorwaarden en regels eens bent, moet je afzien van het zoeken van toegang tot de website FreeSlotsLand.eu.

Door willekeurig welke van de gratis gokspelletjes op FreeSlotsLand.eu te spelen bevestig je, dat je de volgende Voorwaarden en regels hebt doorgelezen en begrepen en dat je ermee instemt:

1. Je moet 18 jaar of ouder zijn om op FreeSlotsLand.eu gratis gokspelletjes te mogen spelen.

2. De gokspelletjes worden gratis beschikbaar gesteld, uitsluitend ten behoeve van entertainment-doeleinden. FreeSlotsLand.eu kan onder geen enkele omstandigheid, met inbegrip van nalatigheid, aansprakelijk gesteld worden voor willekeurig welke speciale, incidentele, indirecte of resulterende schade, die voortvloeit uit het gebruik (of misbruik) van de website FreeSlotsLand.eu.

3. FreeSlotsLand.eu behoudt zich het recht voor personen uit te sluiten van de toegang tot en het gebruik van de wegsite FreeSlotsLand.eu.

4. FreeSlotsLand.eu doet zijn uiterste best ervoor te zorgen dat alle op deze website vermelde informatie foutloos wordt weergegeven; toch aanvaardt FreeSlotsLand.eu geen aansprakelijkheid voor fouten, vergissingen, software bugs, onderbrekingen in of het afbreken van geleverde diensten.

5. Het is ten strengste verboden de inhoud van de website FreeSlotsLand.eu of enig deel hiervan te vermenigvuldigen, verder te distribueren of te publiceren, tenzij dit geschiedt ten behoeve van directe reclame voor FreeSlotsLand.eu.

6. Door deelname aan toernooien zonder ingelogd te zijn op een account van FreeSlotsLand.eu, worden alle bereikte scores, posities en prijzen, voorzover van toepassing, ongeldig. Bij alle niet ingelogde spelers worden bij het resetten van toernooironden en toernooikrediet alle eerder in het toernooi bereikte scores, posities en prijzen tenietgedaan.

7. Deze Voorwaarden en regels kunnen gewijzigd worden, al dan niet met voorafgaande attendmaking. Je accepteert dit als onderdeel van de rechten van FreeSlotsLand.eu aanpassingen te verrichten wanneer dit nodig is. Het behoort tot jouw eigen verantwoordelijkheden de website regelmatig na te checken om op de hoogte te blijven van de meest recente Voorwaarden en regels.

Door een account bij FreeSlotsLand.eu te laten registreren bevestig je dat je de volgende toegevoegde Voorwaarden en regels hebt doorgelezen en begrepen en dat je ermee instemt:

8. FreeSlotsLand.eu staat slechts één account per persoon toe. Additionele accounts kunnen worden ingeperkt of opgeheven. In willekeurig welke situatie waarin FreeSlotsLand.eu dit nodig acht, is FreeSlotsLand.eu gerechtigd te verlangen dat spelers hun identiteitsbewijs overleggen. De account van spelers die de opgevraagde documenten niet overleggen of vervalste documenten overleggen zal onmiddellijk worden opgeheven of geblokkeerd.

9. FreeSlotsLand.eu behoudt zich het recht voor willekeurig welke persoon uit te sluiten van het ontvangen van toernooiprijzen, nieuwsbrieven of van het hebben van een account bij FreeSlotsLand.eu. Spelers uit BY, CN, CZ, FR, ID, IN, KZ, LT, LV, MY, PT, RU, SK, TR, TW, UA en VN kunnen geen account bij FreeSlotsLand.eu laten registreren. We behouden ons het recht voor bij winst bewijsstukken op te vragen betreffende het woonadres en de identiteit van de speler alvorens we de prijzen van de dagelijkse toernooien definitief toekennen.

10. Je bevestigt dat je bij de registratie juiste, complete en waarachtige informatie over jezelf hebt verstrekt en dat je ervoor zult zorgen dat deze informatie up-to-date blijft door alle gewijzigde registratie-gegevens door te geven. Wanneer je nalaat dit te doen kan dit leiden tot opheffing van de account, inperking van de account of tot het ongeldig worden van willekeurig welke in de dagelijkse toernooien bereikte positie.

11. Het is je eigen verantwoordelijkheid altijd de naam en het wachtwoord van je account te bewaken. Spelers zijn zelf verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden op naam van hun account en wachtwoord. FreeSlotsLand.eu is niet aansprakelijk voor willekeurig welk ongeoorloofd gebruik van je account, de naam of het wachtwoord van je account.

12. Je account kan worden opgeheven, met inbegrip van alle persoonsgebonden informatie, als je langer dan 365 dagen niet op je FreeSlotsLand.eu account heb ingelogd.

13. De voorwaarden en regels van de dagelijkse toernooien zijn vastgelegd in de afdeling FAQ (Veel gestelde vragen) van deze website en kunnen op ieder willekeurig moment zonder aankondiging gewijzigd worden. Dit geldt met name voor de manier waarop de toernooiscores berekend worden en voor het aantal ronden en de hoeveelheid krediet die de spelers bij aanvang van het toernooi ontvangen.

14. Ingeval er onduidelijkheden mochten optreden ten aanzien van het gebruik van FreeSlotsLand.eu, moet je direct contact opnemen met ons ondersteuningsteam. Vervolgens zal er na afweging door en naar goeddunken van FreeSlotsLand.eu een onherroepelijke beslissing genomen worden. Op verzoek is FreeSlotsLand.eu gaarne bereid gedetailleerde informatie te verstrekken over willekeurig wel spel, dat bij de kwestie betrokken is.

15. De partner-websites behouden zich het recht voor om willekeurig welke personen uit te sluiten van het ontvangen van prijzen uit hoofde van toernooien op FreeSlotsLand.eu of om personen uit te sluiten van het hebben van een account op hun websites. Wanneer zij dit nodig achten mogen partner-websites bij registratie of bij het toekennen van prijzen verificatie-documenten opvragen. De partner-websites beschikken over 48 uur om prijzen toe te kennen. Voordat de toegekende prijzen worden uitbetaald moet er één keer een weddenschap over afgesloten worden, tenzij anders is vastgesteld. De partner-websites houden als maximaal uitbetalingsbedrag van alle prijzen een bedrag van $250 aan. Bovendien behouden de partner-websites zich het recht voor deze voorwaarden op ieder moment zonder voorafgaande kennisgeving te veranderen.

Het toernooi van vandaag loopt af op

Score
Prijs
1.
18324.00
$50
2.
15872.00
$25
3.
13792.00
$10
4.
12904.00
5.
12652.00
6.
12184.79
7.
11836.00
8.
11788.00
9.
11704.00
10.
10732.00